[ Welkom op ]
HOSTED BY
is overgegaan in Bloem & Pracht

U bevindt zich op de pagina van voormalig groothandel Combiplant B.V.

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle activiteiten en communicatie
op dezelfde wijze voortgezet onder de nieuwe bedrijfsnaam:

Bloem & Pracht...u wordt automatisch doorgestuurd naar de nieuwe website van Bloem & Pracht